ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.

Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολής των προϊόντων κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα playcornershop.gr βαρύνει τον πελάτη που επιστρέφει τα προϊόντα. H επιστροφή του τιμήματος που καταβάλετε για αγορά προϊόντων δεν είναι δυνατή. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει τα προϊόντα προς επιστροφή να συνοδεύονται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και να μην έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος.